lørdag den 9. maj 2015

Dette er en udskrift fra en boligadvokat omkring tilstandsrapporten: Købermægler

Dette er en udskrift fra en boligadvokat omkring tilstandsrapporten:
Selv om du har købt huset med tilstandsrapport, og der er tegnet ejerskifteforsikring, hæfter sælger stadig i flere tilfælde:
1. For fejl og mangler der er opstået, efter rapporten er lavet
2. For alt hvad sælger måtte have ydet en speciel garanti for
3. Hvis sælger selv er bygmester
4. Hvis sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt
5. Hvis manglerne skyldes forhold, der er i strid med en servitut eller offentlige forskrifter eller ulovlige bygningsindretninger Ejendomsmægler
Hvis rapporten var mangelfuld
Men opdager du efter købet synlige fejl og mangler, som den byggesagkyndige ikke har nævnt i sin rapport - ja så dækkes de jo ikke af ejerskifteforsikringen, og det eneste, du kan gøre, er at klage over tilstandsrapporten til Ankenævnet for Huseftersyn. Det er et nyt ankenævn vedrørende byggesagkyndiges udarbejdelse af tilstandsrapporter. Nævnet behandler klager fra såvel købere som sælgere over tilstandsrapporter, udarbejdet af byggesagkyndige, og nævnet tager stilling til den byggesagkyndiges ansvar. Du skal dog klage senest 5 år efter, du har overtaget ejendommen og senest 6 år efter, rapportens datering.
Skulle du have fået ejerskifteforsikringen til at betale fejl og mangler, som den byggesagkyndige burde have beskrevet i tilstandsrapporten, har du også mulighed for at henvende dig til Ankenævnet for Huseftersyn for at få selvrisikoen på forsikringen betalt.
Hvordan sikrer du dig?
Du skal være meget grundig, når du ser på huset, og du skal ikke holde dig tilbage for at spørge, kigge og teste. Du kan tage din egen Hjulmand og Kaptain-advokat med til en gennemgang af huset. Advokaten er en erfaren huskigger, der ved hvor problemerne kan være, hvad man skal huske at spørge om, og hvilke rettigheder du har som køber. Advokaten er naturligvis ikke bygningssagkyndig på samme måde som en arkitekt eller ingeniør, men advokaten kan på baggrund af en besigtigelse bedre vurdere tilstandsrapporten sammen med dig. Købermægler
Du kan også vælge selv at bekoste din egen sagkyndige til at gennemgå bygningen. Din advokat kan måske formidle kontakt til en. Eller I kan lave en gennemgang, hvor både du selv, din advokat og din sagkyndige deltager. Men vær opmærksom på, at du, hvis du bringer din egen sagkyndige, kan risikere at stå med anvaret for flere forhold, hvis din sagkyndige nu har overset noget, han burde have set. Dermed bliver sælgers og sælgers sagkyndiges ansvar mindre.